mast. ing. Aleksandar Simović

Rođen u Beogradu. U Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu diplomirao na predmetu Elektronska trgovina kod prof. dr Miroslava Lutovca sa najvišom ocenom na temu Izrada online prodavnice i stekao zvanje Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva za elektronsko poslovanje.

Studije na VIŠER-u završio sa prosečnom ocenom 9,62.

Školovanje nastavlja na Univerzitetu Singidunum na Tehničkom fakultetu. Diplomira na predmetu Sistemi za podršku odlučivanju kod prof. dr Vladislava Miškovica sa najvišom ocenom na temu Implementacija inteligentnih agenata u e-trgovini na primeru e-prodavnice knjiga i stiče zvanje Diplomirani inženjer menadžmenta.

Studije na Singidunumu završio sa prosečnom ocenom 9,76.

Master studije nastavlja na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu na modulu Elektronsko poslovanje. Sa ocenom 10 brani master rad Sistemi preporuke u elektronskoj trgovini i stiče zvanje Master inženjer organizacionih nauka. Kratak sadržaj rada čine sledeća poglavlja:

  • Sistemi preporuke u elektronskoj trgovini
  • Inteligentni agenti u elektronskoj trgovini
  • Semantički veb
  • Realizacija inteligentnog agenta u elektronskoj trgovini
  • Sistem preporuke zasnovan na ontologijama
  • Komparativna analiza i evaluacija sistema preporuke
  • Analiza unapređenja sistema korišćenjem Big Data okruženja
  • Primena Hadoop okvira u elektronskoj trgovini

Master studije na FON-u završio sa prosečnom ocenom 10.

Aleksandar Simovic

Aleksandar Simović - lab. vežbe iz Elektronske trgovine

Karijeru započeo u kompaniji CORES, gde je na poslovima tehničke podrške predvodio tim za održavanje dela informacionog sistema JAT-a od 2000. do 2003.

Ostvaruje uspešan profesionalni odnos sa kupcima i korisnicima (engl. CRM – Customer Relationship Management), jednim od važnih činilaca uspešnog poslovanja kompanije.

Podstiče timski rad i smatra da samo usklađeni timovi mogu da dobiju utakmicu, danas u vreme globalizacije i slobodne tržišne ekonomije.

Poslovni napredak nastavlja u kompaniji Perun kompjuteri, gde kao šef servisa i proizvodnje svojim liderskim osobinama i profesionalnim veštinama uspešno vodi IT sektor. Istovremeno počinje sa implementacijom i  izradom softverskih Web rešenja za male i srednje kompanije, gde se 2005. aktivno upušta u izradu Web sajtova i implementaciju interaktivnih, dinamičkih Web aplikacija.

2010. postaje saradnik u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu na predmetu: Elektronska trgovina.

2011. biva angažovan i na sledećim predmetima: Elektronsko bankarstvo, Internet marketing, Web dizajn, Poslovni softver.

2012. poveravaju mu se i: Biznis plan za e-poslovanje, Marketing, Internet servisi i Osnovi elektronskog poslovanja.

2015. angažovan je i na predmetima: Interakcija čovek-računar i Uvod u Internet tehnologije.

Kao cilj postavlja kontinuirano unapređenje svojih znanja u domenu elektronskog poslovanja i da dolazećim generacijama studenata prenese praktična znanja svog dugogodišnjeg profesionalnog iskustva.

Autor je i administrator sajta Škole za elektronsku prodaju knjiga www.prodavnicaknjiga.rs

LinkedIn

 

Comments are closed.