Prednosti elektronske prodavnice korišćenjem open-source softvera:

Katalog proizvoda:

 • Podržava neograničen broj proizvoda, kategorija i podkategorija,
 • Kreiranje detaljnog opisa proizvoda sa slikama,
 • Pregled proizvoda po kategorijama,
 • Pregled proizvoda po proizvođačima,
 • Pretraživanje po ključnim rečima,
 • Napredno pretraživanje po ključnim rečima, kategorijama, proizvođačima, robnoj marki, ceni i datumu dostupnosti proizvoda,
 • Jednostavno naručivanje pomoću „korpe“ za kupovinu,
 • Jednostavno održavanje i izmena podataka u katalogu.

Praćenje narudžbina:

 • Registracija i prijavljivanje kupca,
 • Registrovani kupci imaju jednostavan pristup podacima na svom nalogu, izvršenim kupovinama i statusu svojih narudžbina,
 • Prodavac ima uvid u narudžine svih kupaca, kao i proizvoda koji je najviše puta pregledan i proizvoda koji je najviše puta kupljen,
 • Prodavac na osnovu tih podataka ima mogućnost kreiranja marketing kampanja i informisanja kupaca po osnovu njihovih interesovanja,
 • Prodavac ima mogućnost automatizacije poslovnih procesa korišćenjem sačuvanih podataka iz prodajnog modula, na osnovu kojih se kupci mogu grupisati prema interesovanjima, što omogućava organizovanje ciljanih marketinških kampanja i praćenje njihove realizacije, kao i njihove uspešnosti.

Naručivanje proizvoda, način plaćanja i isporuke:

 • Kupci se na sajtu registruju i naručuju proizvode koje žele da kupe,
 • Svaka narudžbenica sadrži podatke o kupcu, mestu isporuke, načinu plaćanja, načinu isporuke, naručenim proizvodima i cenu,
 • Na kupčev mail, kao i na admin panel prodavca u sekciji customers, dobija se pregled aktuelnih narudžbenica, status isporuke i plaćanja sa pregledom prethodnih kupovina,
 • Kupac plaća preko računa, pouzećem ili karticom,
 • Podaci narudžbina se obrađuju u realnom vremenu,
 • Kupac preuzima robu po definisanom načinu isporuke,
 • Automatizovana statistika prodaje i izveštavanje.

Na slici možete videti primer postavljene elektronske prodavnice.

Elektronska trgovina

Elektronska trgovina

Na sledećim slikama je prikazan deo administratorskog panela, odnosno back end elektronske prodavnice :

Strana za administratore, back end elektronske prodavnice

Strana za administratore, back end elektronske prodavnice

Katalog proizvoda, jednostavnost upotrebe

Katalog proizvoda, jednostavnost upotrebe

Status narudžbine

Status narudžbine

Izveštavanje

Izveštavanje

 

Comments are closed.