Potreba za skadištenjem i pretraživanjem velikog broja podataka i dokumenata postojala je decenijama pre početka Interneta. Postojali su katalozi za velike biblioteke koji su strpljivo pisani rukom na indexnim karticama i u različitom obimu automatizovani. Tadašnje pretraživanje podataka je bilo dobro zamišljeno, ali ne lako ostvarljivo. Informacije su bile grupisane prema definisanim normama, a podaci formatirani prema posebnim pravilima.

Sa početkom Interneta informacije na Webu nisu formatirane na isti način, nisu obavezno tačne i nisu obavezno ažurne. Internet pretraživači nastaju kako bi pokušali dati smisao naglo rastućem broju podataka i informacija koje postoje na Webu. Pretraživači su se razvijali veoma brzo, pokušavajući da obuhvate sve nijanse miliona raspoloživih i različitih dokumenata, a taj razvoj je nastavljen i danas.

Google je počeo sa radom 1998. godine a ime Google je nastalo od reči googol, koji predstavlja broj koji se sastoji od jedinice sa hiljadu nula. Od samog početka, Google je bio drugačiji od većine tadašnjih pretraživača, kao što su AltaVista, Excite, HotBot i drugi.

Od izuzetnog značaja je pozicioniranje sajta na pretraživačima, prvenstveno na Google-u jer on omogućava ravnopravnost u virtuelnom svetu. Rezultati pretraživanja koje daje Google su dragoceni, ali i više od toga, Google fokusiranje i humaniji oblik poslovanja omogućio mu je da se istakne na Webu jer omogućava malim kompanijama fer borbu sa kompanijama koje su giganti u realnom svetu.

Praćenje i poštovanje Webmaster pravila i smernica omogućava da Google pronađe, indexira i rangira Web sajt.  Webmaster guidelines predstavlja nezaobilazni element profesionalne izrade, kako statičkog, tako i dinamičkog Web sajta. Ako se ta pravila ne prate i ne poštuju, sajt može biti penalizovan i izbačen iz indexa i rezultata pretrage na Google-u i Google partnerskim sajtovima. Menadžeri za Elektronsko poslovanje koji Webmaster pravila ispoštuju, kao rezultat dobiće Web sajt optimizovan prema zahtevima pretraživača (SEO – Search Engine Optimization) Google-a i isti će biti na pravi način indeksiran.

 

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*