Uz poslovni softver do modernog poslovanja!

Uspešnost poslovanja malih i srednjih preduzeća u uslovima digitalne ekonomije u velikoj meri zavisi od softverskih sistema koji se koriste u poslovanju, kao i od obučenosti zaposlenih da koriste poslovni softver.

Treba očekivati da će sve veći broj poslovnih sistema koristiti ERP softver (Enterprise Resource Planning). Pod pojmom ERP podrazumeva se sistem zasnovan na informacionim tehnologijama koji je napravljen tako da automatizuje i integriše sve ili neke delove poslovnog sistema uključujući proizvodnju, nabavku, distribuciju, planiranje poslovanja, marketing, upravljanje ljudskim resursima, sistem plaćanja i sve finansijske funkcije. ERP je prvenstveno namenjen upravljačkim strukturama preduzeća sa ciljem da se uoče potencijali preduzeća ali i potencijalni problemi koji mogu da ugroze uspešno poslovanje. Elektronska trgovina je poseban deo ERP sistema. Međutim, s obzirom da je uvođenje ERP sistema dugotrajan proces, i da može biti prevelika investicija za mala i srednja preduzeća, korišćenje CMS-a za elektronsku prodaju može da reši problem izlaska na digitalno tržište.

Prema istraživanju koje je sproveo RZS, tokom januara prošle godine 11,5% preduzeća u Srbiji je koristilo ERP sistem.

Preduzeća koja posredstvom svog Web sajta pružaju usluge online naručivanja ili rezervisanja proizvoda ili usluga je 16,4%, dok je online plaćanje moguće kod samo 7,6% preduzeća.

U vremenskom okviru istraživanja, u Srbiji 87% građana nikada nije koristilo Internet za kupovinu ili naručivanje, a prošle godine je samo 280.000 stanovnika Srbije putem Interneta kupilo ili naručilo neki proizvod ili platilo račun, što iznosi tek 6,1%.

Ažurirano: 24. jula ’11.

Anketa!
  1. SPAM zaštita
  2. Captcha
 

 

Comments are closed.