Sa brzinom kojom se razvijaju informaciono-komunikacione tehnologije i brzinom novčanih transakcija, svet se rapidno smanjuje. Roba proizvedena u jednoj zemlji, lako pronalazi kupce u drugoj. Primera radi, francuski biznismen će nositi Armani odelo kad se sastaje sa poslovnim partnerom iz Engleske u japanskom restoranu sa sušijem na trpezi, a kasnije će kući piti rusku vodku i gledati špansku TV sapunicu.

A kako da roba koju Vi proizvedete pronađe put do svog kupca?

Elektronsko poslovanje. Globalna Web strategija!

nastavak » » »

 

Svrha e-prodavnice je da se kupac obavesti o proizvodu i dovede u situaciju da želi da kupi proizvod. Možda je najbolja ilustracija elektronske prodavnice da se ona tumači kao izlog u koji kupac pogleda, pronađe proizvod koji ga interesuje, a zatim i uđe u prodavnicu. Osnovni problem koji utiče na mnoge poslovne sisteme da ne uvode elektronsku prodaju jeste taj da postoje brojni problemi naplate preko Interneta, uključujući i strah od prevare i krađe, kako sa strane kupca tako i sa strane prodavca.

nastavak » » »

 

Kada su poslovni sistemi u pitanju, procenat preduzeća koja su se izjasnila da koriste Internet je veći. Međutim, kada se pogledaju sajtovi firmi, može se uočiti da imaju veoma oskudan sadržaj, ili sadržaj koji više odgovara klasičnom oglašavanju sa osnovnim podacima o preduzeću. Čak i oni poslovni sistemi koji se bave prodajom, često imaju drugačiju ponudu na Internetu od klasične, ili ako i privuku potrošače do prodajnih objekata, nemaju proizvode koje nude preko Interneta.

Očigledno da je većina poslovnih sistema svesna činjenice da elektronsko poslovanje jeste neminovnost, većina još uvek pokušava da odloži uvođenje elektronske trgovine. To posebno važi za mala i srednja preduzeća koja očigledno veruju da je za njih to preskupa investicija. I dok statična prezentacija može da se uradi za skroman iznos, i kao takva može da bude putokaz do osnovnih informacija o poslovnom sistemu, dinamička prezentacija sa elementima elektronske trgovine je za većinu još uvek daleka budućnost.

Elektronska trgovina i njena implementacija ne mora da bude preskupa investicija. Elektronska prodavnica korišćenjem open-source softvera je jednostavan način realizacije elektronske trgovine. Naravno, elektronska prodavnica zahteva i angažovanje stručnjaka, školovanih za tu vrstu posla ili obukom zaposlenih čija uloga se sada značajno menja u poslovnom sistemu.

Elektronska prodavnica korišćenjem open-source softvera, TELFOR 2010.

 

Privatno, mnogi ljudi koriste Internet za slanje i prijem poruka elektronskom poštom i pretražuju Internet u potrazi za raznim informacijama. Što se kompanija i ustanova tiče, komunikacija putem Interneta i interakcija sa potencijalnim i postojećim klijentima je izuzetno važna.

Veliki broj kompanija su razvile informaciono komunikacione tehnologije i Internet koji je premašio okvire infrustrukture prvobitno namenjene vojnim, naučnim i istraživačkim institucijama.

nastavak » » »