Danas banke ulažu značajna sredstva u mobilne bankarske sisteme da bi dosegli do što većeg broja svojih komitenata i bili konkurentni na globalnom tržištu. Za mobilno bankarstvo kod nas, može se reći da je najnoviji kanal u elektronskom bankarstvu i predstavlja pogodan i brz način obavljanja bankarskih transakcija koristeći mobilne telefone. Potencijal koji je nezanemarljiv i daleko veći od tipičnog online desktop pristupa jer postoji nekoliko puta više korisnika mobilnih telefona nego online PC korisnika. Današnji stil življenja je nezamisliv bez mobilnog telefona, a promene koje uvodi e-poslovanje bankarskih sistema podstiču razvoj mobilnih aplikacija za korišćenje usluga m-bankinga.

Klijenti treba da se upoznaju sa prednostima koje nudi mobilno bankarstvo u odnosu na druge komunikacione kanale. Kupci bi trebalo da dobiju priliku da isprobaju funkcionisanje mobilnog bankarstva, vide demonstracije u filijalama ili medijima i saznaju kako taj kanal radi. To bi pružilo ljudima bolje razumevanje opcija m-bankinga. Pored toga, usluge koje se nude treba da se široko reklamiraju na ciljno tržište, kao što su mladi ljudi koji imaju tendenciju da budu usvojioci rano inovativnih usluga.

Mnogi bankarski komitenti nisu svesni dostupnosti mobilnog bankarstva i koristi koje mogu imati od njega. U duhu vremena u kome živimo ultimativni trend jeste mobile banking i plaćanje u pokretu.

A da bi ponudili usluge m-bankinga, poslovni sistemi su prinuđeni da usklade svoje poslovne procese zahtevima tržišta. Da poboljšaju interne organizacione strukture i povere uloge pravim menadžerima sa odgovornostima u upravljanju.

 

2 komentara: Mobilno bankarstvo

  1. Exxx je rekao:

    Ljudi još uvek imaju strah od banaka poučeni na ranijim iskustvima. I danas radije čuvaju novac u slamarici nego u banci. Što se tiče mobilnog bankarstva skeptični su još više, međutim sigurno je da će kroz par godina da nam bude nametnuto i to kao i mnoge druge stvari. Elektronskim poslovanjem i trgovanjem bolja je kontrola novca a ko kontroliše novac kontroliše i ljude (svoje klijente)…

    • Prednosti m-bankinga i elektronskog bankarstva su višestruke: plaćanje u pokretu, prebacivanje novca sa računa na račun, zamena valute, definisanje računa i plaćanje po automatizmu npr.: račun za struju, info stan, tel i sl. bez odlaska u banku i čekanja u redu! Što se tiče straha ljudi od banaka poučeni na ranijim iskustvima, na tome moraju da rade same banke jer osnovni resurs banke nije novac već poverenje.

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*