Upotreba Interneta u privatne svrhe:

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima koje je sproveo Republički zavod za statistiku od 12. aprila do 27. aprila 2011. sprovedeno je telefonskim putem na reprezentativnom uzorku od 2400 domaćinstava.

Domaćinstva koja poseduju Internet prema prihodu

Domaćinstva koja poseduju Internet prema prihodu

U Srbiji 41,2% domaćinstava poseduje Internet priključak, što čini povećanje od 2,2% u odnosu na 2010. godinu od kojih je u urbanom delu Srbije 51% a u ruralnom 27,2%.

Internet u domaćinstvima

Internet u domaćinstvima

Internet priključak u domaćinstvima u zemljama Evrope

Internet priključak u domaćinstvima u zemljama Evrope

U Srbiji je 42,2% lica koristilo Internet u poslednja tri meseca što je za 1,1% veći broj (oko 40 000 lica) u odnosu na 2010. godinu, dok čak 53% ispitanika nikad nije koristilo Internet.

Korišćenje Interneta

Korišćenje Interneta

Udeo korisnika Interneta prema obrazovanju

Udeo korisnika Interneta prema obrazovanju

91,8% Internet populacije od 16 do 24 godine starosti ima nalog na društvenim mrežama (Facebook, Twitter).

Tipovi korišćenja Interneta u privatne svrhe

Tipovi korišćenja Interneta u privatne svrhe

Kada je reč o elektronskom poslovanju, zanimljivo je istaći da 81,9% korisnika Interneta nikada nije kupovalo ili poručivalo robu ili usluge putem Interneta. U odnosu na 2010. godinu, broj lica koja su kupovala ili poručivala robu/usluge putem Interneta povećao se za nešto više od 100 000 i iznosi preko 380 000 lica.

Kupovina i naručivanje robe/usluga putem Interneta

Kupovina i naručivanje robe/usluga putem Interneta

Najveći broj korisnika putem Interneta kupuje/naručuje dobra za domaćinstvo (29,2%), elektronsku opremu (23,8%) i odeću i sportske proizvode (21,2%), za razliku od prošle godine kad je na prvom mestu bilo naručivanje i kupovina knjiga online sa 23,9%.

Vrsta robe/usluge koje su su se poručivale putem Interneta

Vrsta robe/usluge koje su su se poručivale putem Interneta

Upotreba Interneta u poslovne svrhe:

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima sprovedeno je na reprezentativnom uzorku od 1200 preduzeća na teritoriji Republike Srbije.

Internet u preduzećima

Internet u preduzećima

Od ukupnog broja preduzeća koja imaju Internet priključak, 79,8% preduzeća koristi elektronske servise javne uprave, što čini povećanje od 9,2% u odnosu na 2010. godinu a 10,7% u odnosu na 2009. godinu. 20,2% preduzeća ne koristi tu mogućnost.

Korišćenje Internet usluga javne uprave

Korišćenje Internet usluga javne uprave

67,6% preduzeća koja imaju Internet priključak poseduje veb sajt, dok je taj procenat za 2010. godinu iznosio 67,5% a za 2009. godinu 67%. Kada se pogleda struktura preduzeća prema veličini, dobijaju se sledeći rezultati:

  • 89% od velikih preduzeća poseduje veb sajt
  • 79,3% od srednjih preduzeća poseduje veb sajt
  • 63,2% od malih preduzeća poseduje veb sajt
Procenat preduzeća koja imaju svoj veb sajt

Procenat preduzeća koja imaju svoj veb sajt

Preduzeća koja poseduju veb sajt posredstvom veb sajta najčešće pružaju :

  • Sadržaj na veb sajtu koji je prilagođen redovnim posetiocima (84%)
  • Pristup proizvodnim katalozima i cenovnicima (66,7%)
  • Mogućnost da se posetioci upoznaju sa proizvodima (63,7%)
Usluge koje preduzeća pružaju posredstvom svog veb sajta

Usluge koje preduzeća pružaju posredstvom svog veb sajta

Elektronska trgovina

Tokom 2010. godine 32,5% preduzeća koja imaju Internet priključak naručivalo je proizvode/usluge putem Interneta, što čini povećanje od 9,2% u odnosu na 2009. godinu a 10,1% u odnosu na 2008. godinu.

Kada se pogleda struktura preduzeća prema veličini, dobijaju se sledeći rezultati:

  • 41,4% od velikih preduzeća naručivalo je proizvode/usluge putem Interneta
  • 48,6% od srednjih preduzeća naručivalo je proizvode/usluge putem Interneta
  • 27,9% od malih preduzeća naručivalo je proizvode/usluge putem Interneta
Procenat kompanija koje su poručivale proizvode ili usluge putem Interneta

Procenat kompanija koje su poručivale proizvode ili usluge putem Interneta

Rezultati istraživanja pokazuju da je samo 20,7% preduzeća koja imaju Internet priključak tokom 2010. primalo porudžbine (izuzev e-mail porudžbina) putem Interneta, što čini povećanje od 0,7% u odnosu na 2009. godinu a 0,8% u odnosu na 2008. godinu.

Procenat kompanija koje su primale porudžbine putem Interneta

Procenat kompanija koje su primale porudžbine putem Interneta

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srbije

 

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*