Funkcionalnosti yahoo groups servisa na studijskom programu elektronsko poslovanje

Uvod

Internet, vodeća informaciona i komunikaciona tehnologija našeg vremena predstavlja snažno sredstvo u procesu širenja informacija i obrazovanja savremenog čoveka. Više od dve i po milijarde ljudi sredinom 2012. godine pristupa Internetu. Od početka komercijalne eksploatacije (1993) do danas Internet se nalazi u stalnim promenama. Sa Internetom se menja slika sveta današnjeg čoveka, oslobođenog partikularizma i lokalizma. Ostvarena je vizija Maršala Makluana (1967) o „svetu kao globalnom selu“, gde se poznanstva lako stiču, a uspostavljanje komunikacije sa ljudima koji žive u udaljenim svetskim regionima (koje možda nikad nećemo sresti), do kraja je pojednostavljeno. Jednom rečju, Internet je revolucija informacija.

Sa pojavom i prevladavanjem Interneta kao nosioca informacija i komunikacije na daljinu, ništa više nije isto. Internet se ostvaruje preko skupa različitih servisa. Na početku razvoja, pokrenut je veliki broj Internet servisa, koji su funkcionalno dizajnirani u klijent server arhitekturi: web, elektronska pošta, mejling liste, diskusione grupe, gopher, telnet, irc. Vremenom, jedan broj servisa se ugasio, jer za njih nije postojalo interesovanje (telnet; gopher; irc). Neki servisi integrisani su u web (mail u webmail; news u web forume). Sa inovacijama integrisanim u Internet aplikacijama web 2.0, brojni servisi postali su sastavni deo Facebook-a.

Mejling lista (electronic mailing lists) je servis koji je nastao sa Internetom i zadržao se do danas. Zbog originalnosti, funkcionalnosti i, uopšte, korisnosti. Mejling listu čini zatvorena Internet zajednica (korisnička grupa), čiji su članovi dobrovoljno pristali da učestvuju u Internet pisanoj komunikaciji i da razmenjuju mišljenje o određenim temama.

Većina korisnika Interneta danas prati jednu ili više mejling lista, a da te činjenice često nisu svesni. Kad procene da nemaju više koristi, jednostavno se odjavljuju. Popunjavanje korisničkog ugovora prilikom implementacije novog softvera obično prati aktivno polje za pristanak za prijem mejling liste proizvođača. Korisnici Interneta i vlasnici naloga elektronske pošte često nisu ni svesni kad dobiju poruke od kompanija čijim su proizvodima ili uslugama poklionili poverenje, koje nisu ništa drugo nego mejling lista.

 

Comments are closed.