Komparativna analiza Open Source CM sistema primenljivih u e-trgovini

Uvod

U zavisnosti od toga kako mala i srednja preduzeća u svoje poslovne operacije implementiraju elektronsku trgovinu, sprovode i upravljaju online poslovanjem, procenjuju ograničenja i mogućnosti u online poslovnom okruženju, zavisi njihov opstanak na e-tržištu. Online predstavljanje kompanije treba pažljivo osmisliti. Kvalitetno online predstavljanje kompanije na Internetu je poduhvat koji zahteva angažovanje stručnjaka za taj posao, sa umećem da izaberu adekvatne open source alate, ukoliko iste žele koristiti u online poslovanju.

Procenat preduzeća koja bi želela da koriste Internet servise je veliki. Podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije, koje je rađeno 2013. godine pokazuju da trendovi e-poslovanja i u Srbiji beleže rast. Zbog svetske ekonomske krize ovaj rast je manji od očekivanog. U odnosu na prošlogodišnje podatke zabeležen je jedino pad od 0,5% kompanija koje imaju online plaćanja. Podaci iznose:

  • 64,5% lica nije kupovalo – naručivalo robu putem Interneta
  • 24,7% kompanija pruža uslugu online naručivanja ili rezervisanje proizvoda, odnosno usluga
  • 11,1 % kompanija ima online plaćanje
  • 59,8% kompanija nije ništa naručivalo putem Interneta
  • 79,1% kompanija nije primalo narudžbine putem Interneta

CMS predstavlja skraćenicu za izraz Content Management System, odnosno u prevodu – sistem za upravljanje sadržajem. CM sistemi su pogodni za realizaciju e-poslovanja zato što nude mogućnost lake administracije bez programerskog znanja, a omogućavaju i jednostavno kreiranje funkcionalnog frontenda. Ovo je razlog popularnosti i razvoja brojnih CM sistema koji se nude. Open source CM sistemi se razvijaju uporedo sa komercijalnim, i mogu nuditi jednake funkcionalnosti, a jedina prednost komercijalnih rešenja je postojanje profesionalne podrške, u odnosu na open source rešenja koja su podržana od strane korisničke zajednice. Međutim, open source rešenja su dostupnija zato što su besplatna. Open source softver je softver čiji je izvorni kôd dostupan pod uslovima „open source“ licence svim korisnicima koji ga mogu menjati prema svojim potrebama. To znači da se softverski kôd može preuzeti kompletan kao izvorni kôd u nekom programskom jeziku, i koristiti za svoje potrebe, što nije slučaj sa softverom pod nekim drugim licencama. Iako mogu postojati ograničenja u pogledu korišćenja ili distribucije, u osnovi je zamisao da se korišćenjem ovog softvera omogućava dalja nadogradnja tako da svi, pa i oni koji su osmislili izvorni kôd i oni koji ga koriste, mogu unaprediti postojeći softver. Filozofija tvoraca ideje otvorenog kôda je u tome da jedan kôd živi i razvija se i da svi imaju koristi od softvera, a što ne bi bio slučaj da je kôd nedostupan u izvornom obliku.

Postoji veliki broj open source CM sistema, a neki od najpoznazijih su WordPress, Joomla, Drupal, Magento, OsCommerce i drugi.

U ovom radu je prikazana komparativna analiza funkcionalnosti navedenih open source CM sistema, i dati su podaci o njihovoj zastupljenosti na tržištu.

 

Comments are closed.