Crowdsourcing u e-obrazovanju

Uvod

Permanentni razvoj Internet servisa, početkom trećeg milenijuma ušao je u novu fazu, poznatu pod nazivom Web 2.0. Za razliku od rane faze, kada su web sadržaji više podsećali na elektronske kataloge, bez mogućnosti da se ostvari značajnija interaktivnost sa korisnicima, web 2.0 zasniva se na ideji o visokom stepenu kolaboracije korisnika, koji imaju mogućnosti da postavljaju sadržaje, oblikuju korisnički interfejs i pokreću različite inicijative globalnog karaktera. Web 2.0 učinio je Internet najdemokratskijim medijem, jer je za pokretanje inicijative potrebna dobra ideja, a resursi su vrlo često dostupni u besplatnoj formi.

Iako je termin web 2.0 upotrebljen prvi put na razmeđu vekova (1999), smatra se da je bliže određen 2004. godine, na međunarodnoj konferenciji o webu 2.0, u organizaciji izdavačke kuće O’Rely. Servisi nastali na bazi weba 2.0 (wiki; blog; socialnetwork; multimedija; sharing; microbloging; crowdsourcing) danas se koriste u vrlo praktične svrhe: da se globalnom auditorijumu izloži ideja i dobiju sugestije i pomoć; da se realizuju marketing istraživanja u cilju segmentacije tržišta; da se pokrene ili istraži javno mnjenje; da se sakupi novac za finansiranje projekata od javnog značaja; donacije ili za pokretanje start up kompanija; da se pokrenu projekti u oblasti elektronskog obrazovanja, i dr. Za razliku od tradicionalnog načina proizvodnje raznih sadržaja, relativno mali broj ljudi i organizacija proizvodi sadržaje a većina ljudi ih konzumira. Sa pojavom Interneta i lakoće sa kojom se mogu prenositi sadržaji na Internetu, dat je obrnut obrazac, što je dovelo do situacije u kojoj milioni stvaraju sadržaj za jednu organizaciju. Ovaj model elektronskog poslovanja poznat je pod nazivom crowdsourcing.

Web 2.0 predstavlja idejnu okosnicu za pojavu koncepta crowdsourcing-a, koji je osmišljen pre nekoliko godina i koji ima sve veću primenu u različitim oblastima savremenog života. Najveći crowdsourcing projekat na Internetu je on line enciklopedija – Wikipedia, pokrenuta u okviru wiki koncepta 2001. godine. Većina ljudi na Wikipediji, uključujući autore članaka i urednike, su volonteri.

 

Comments are closed.