Elektronska prodavnica korišćenjem open-source softvera, TELFOR 2010.

U Sava Centru u Beogradu, od 23. do 25. novembra je održan 18. telekomunikacioni forum TELFOR 2010.

Izložen je rad u kome je opisan postupak postavljanja elektronske prodavnice korišćenjem open-source softvera.

Predloženo rešenje je posebno pogodno za mala i srednja preduzeća zato što nisu potrebna velika ulaganja a održavanje i rad elektronske prodavnice su jednostavni.

Aleksandar Simovic

Aleksandar Simović na izlaganju rada - TELFOR 2010.

Aleksandar Simovic

CMS kao osnova e-prodavnice

Aleksandar Simovic

Status narudžbine

Mala i srednja preduzeća, koja žele da isprobaju kako bi izgledala njihova elektronska prodavnica, mogu bez većih ulaganja da testiraju svoja rešenja koristeći open source softver. Kada savladaju prve korake, mogu da postanu deo digitalne ekonomije i koriste pogodnosti svetskog tržišta.

 

Comments are closed.