U hotelu Bistrica je održan XIII međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH®-JAHORINA 2014 sa ciljem da okupi eksperte, naučnike, inženjere, istraživače i studente koji se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama i njihovom primenom u sistemima upravljanja, komunikacionim, proizvodnim i elektronskim sistemima, energetici, kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo.

Na simpozijumu su izložena dva rada:

Komparativna analiza Open Source CM sistema primenljivih u e-trgovini

U radu dat je prikaz i upoređene su funkcionalnosti najpoznatijih Open Source CM sistema. Pored funkcionalnosti analizirana je i njihova najčešća primena, i u zavisnosti od namene, data je preporuka za njihovo korišćenje.

Sigurnost Tor mreže u zaštiti identiteta na Internetu

U radu se razmatra problem zaštite identiteta na Internetu. Ukazuje se na mere koje pojedinici treba da preduzmu radi povećanja sopstvene bezbednosti, optimizacijom operativnog sistema na računaru, kao i korišćenjem softverski definisanih privatnih mreža (VPN i web proxy). Fokus je usmeren na analizu sigurnosti Tor privatne mreže u zaštiti identiteta na Internetu.

 

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*