Privatno, mnogi ljudi koriste Internet za slanje i prijem poruka elektronskom poštom i pretražuju Internet u potrazi za raznim informacijama. Što se kompanija i ustanova tiče, komunikacija putem Interneta i interakcija sa potencijalnim i postojećim klijentima je izuzetno važna.

Veliki broj kompanija su razvile informaciono komunikacione tehnologije i Internet koji je premašio okvire infrustrukture prvobitno namenjene vojnim, naučnim i istraživačkim institucijama.

Internet tako postaje sastavni deo poslovnih i ličnih komunikacija.

Upravo zato, elektronsko poslovanje kompanija, njihovo prezentovanje na Web stranama kao i broj privatnih korisnika Interneta naglo raste iz dana u dan, u celom svetu.

Istraživanje koje je radio Republički zavod za statistiku Srbije u periodu od 07.04.-21.04. 2010. prikazuje upotrebu informaciono – komunikacionih tehnologija u Srbiji, 2010.

Naručivanje robe ili usluge putem Interneta u privatne svrhe

Naručivanje robe ili usluge putem Interneta u privatne svrhe

Vrsta robe koja se naručuje putem Interneta u privatne svhe

Vrsta robe koja se naručuje putem Interneta u privatne svhe

Kompanije koje imaju Web sajt

Kompanije koje imaju Web sajt

Procenat kompanija koje su poručivale proizvode ili usluge putem Interneta

Procenat kompanija koje su poručivale proizvode ili usluge putem Interneta

Procenat kompanija koje su primale porudžbine putem Interneta

Procenat kompanija koje su primale porudžbine putem Interneta

Usluge koje kompanije pružaju posredstvom svog Web sajta

Usluge koje kompanije pružaju posredstvom svog Web sajta

Problem nerazvijenosti domaćeg Weba se vidi iz analize i pregleda šta kompanije rade na svojim Web sajtovima. S’ obzirom da 68% kompanija ima svoje Web prezentacije, samo 23.3% je naručivalo proizvode i usluge putem Interneta, 16.4% ima sistem online naručivanja, dok svega 7.6% ima sistem online plaćanja. Ti podaci govore da se Internet u Srbiji u ovom trenutku koristi za najjednostavnije operacije kao što su gledanje stanja na računu, pretragu podataka, razmenu mejlova, kao i za zabavu na socijalnim mrežama.

 

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*