Fakultet organizacionih nauka je organizator jubilarnog XL Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2013. SYM-OP-IS je nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem koji tradicionalno okuplja operacione istraživače sa ciljem da se na formalni i neformalni način sagledaju i saopšte rezultati teorijskih i praktičnih istraživanja i u direktnom kontaktu razmene informacije od interesa za operaciona istraživanja.

Na simpozijumu je izložen rad:

Funkcionalnosti yahoo groups servisa na studijskom programu elektronsko poslovanje

U radu se analiziraju funkcionalnosti Yahoo Groups servisa kao Internet platforme za razmenu informacija i podršku nastavnom procesu na studijskom programu Elektronsko poslovanje Visoke škole elektrotehnike i računarstva u Beogradu, u periodu od 2003-2012. godine.

 

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*