Elektronsko bankarstvoPriručnik za laboratorijske vežbe iz predmeta Elektronsko bankarstvo može se kupiti na Web lokaciji:

Online prodavnica knjiga – Elektronsko bankarstvo, priručnik za laboratorijske vežbe.

Priručnik čini funkcionalnu i strukturalnu celinu koji obuhvata sve nastavne sadržaje predviđene akreditovanim nastavnim planom i programom Elektronsko poslovanje Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu.

Savlađujući vežbe iz ovog Priručnika, stiču se operativna znanja i veštine iz Elektronskog bankarstva, koja se mogu neposredno primeniti u praksi.

 

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*