Kada su poslovni sistemi u pitanju, procenat preduzeća koja su se izjasnila da koriste Internet je veći. Međutim, kada se pogledaju sajtovi firmi, može se uočiti da imaju veoma oskudan sadržaj, ili sadržaj koji više odgovara klasičnom oglašavanju sa osnovnim podacima o preduzeću. Čak i oni poslovni sistemi koji se bave prodajom, često imaju drugačiju ponudu na Internetu od klasične, ili ako i privuku potrošače do prodajnih objekata, nemaju proizvode koje nude preko Interneta.

Očigledno da je većina poslovnih sistema svesna činjenice da elektronsko poslovanje jeste neminovnost, većina još uvek pokušava da odloži uvođenje elektronske trgovine. To posebno važi za mala i srednja preduzeća koja očigledno veruju da je za njih to preskupa investicija. I dok statična prezentacija može da se uradi za skroman iznos, i kao takva može da bude putokaz do osnovnih informacija o poslovnom sistemu, dinamička prezentacija sa elementima elektronske trgovine je za većinu još uvek daleka budućnost.

Elektronska trgovina i njena implementacija ne mora da bude preskupa investicija. Elektronska prodavnica korišćenjem open-source softvera je jednostavan način realizacije elektronske trgovine. Naravno, elektronska prodavnica zahteva i angažovanje stručnjaka, školovanih za tu vrstu posla ili obukom zaposlenih čija uloga se sada značajno menja u poslovnom sistemu.

Elektronska prodavnica korišćenjem open-source softvera, TELFOR 2010.

 

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*