e-bankarstvoNovi priručnik za laboratorijske vežbe iz predmeta Elektronsko bankarstvo može se kupiti online na sledećoj Web lokaciji:

Online prodavnica knjiga e-bankarstvo.

Priručnik je inoviran novim vežbama iz elektronskog bankarstva i berzanskog poslovanja. Vežbe koje su dodate u odnosu na prethodni priručnik su:

  • Bankarstvo na Internetu – komparativna analiza izabranih banaka;
  • Berzansko poslovanje;
  • CRM u elektronskom bankarstvu;
  • Sistemi plaćanja e-novcem – osnovni protokoli.
 

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*