Svrha e-prodavnice je da se kupac obavesti o proizvodu i dovede u situaciju da želi da kupi proizvod. Možda je najbolja ilustracija elektronske prodavnice da se ona tumači kao izlog u koji kupac pogleda, pronađe proizvod koji ga interesuje, a zatim i uđe u prodavnicu. Osnovni problem koji utiče na mnoge poslovne sisteme da ne uvode elektronsku prodaju jeste taj da postoje brojni problemi naplate preko Interneta, uključujući i strah od prevare i krađe, kako sa strane kupca tako i sa strane prodavca.

Izlog kao i svaki izlog mora biti atraktivan, a nikako prenatrpan uzorcima svih proizvoda koji se nalaze u prodavnici. Izlog elektronske prodavnice mora trenutno da se adaptira željama potencijalnog kupca, za razliku od klasičnog izloga koji se ne menja često. Pre bi se moglo reći da se u izlogu elektronske prodavnice nalazi promoter koji komunicira sa prolaznicima, pokušava da sazna šta žele i trenutno donosi odluku o tome šta je najbolja ponuda za posetioca, slično promoterima ispred restorana koji pozivaju goste da probaju proizvode restorana u nekom turističkom mestu.

A kako prepoznati želje onih koji šetaju po Internetu, ili traže nešto na Internetu, kako ih zainteresovati i predložiti nešto što ih privlači, to je cilj i svrha elektronske prodavnice. I što je broj prodavnica veći, i broj posetioca raznovrsniji, to je teže privući kupce i prodati im proizvod.

Jedan od ključnih elemenata uspešne elektronske prodavnice je izgradnja brenda. Zatim sledi izgradnja poverenja, uveravanje u sigurnost, garantovanje kvaliteta. Najgora stvar koja se može desiti jeste da se potencijalni kupci uplaše, osete prevarenim, pokaju zbog kupovine nekvalitetnog  proizvoda, odustanu od kupovine jer nema željenog proizvoda ili se predugo čeka na uslugu.

To konkretno znači da promoter mora znati šta trenutno ima u magacinu, u kom roku i pod kojim uslovima može da isporuči proizvod i da li može da zadovolji zahteve kupca u pogledu roka isporuke. A za to je potreban poseban softver koji se zove CMS – Content Management System.

Elektronska prodavnica korišćenjem open-source softvera, TELFOR 2010.

Svrha e-prodavnice je da se kupac obavesti o proizvodu i dovede u situaciju da želi da kupi proizvod. Možda je najbolja ilustracija elektronske prodavnice da se ona tumači kao izlog u koji kupac pogleda, pronađe proizvod koji ga interesuje, a zatim i uđe u prodavnicu. Osnovni problem koji utiče na noge poslovne sisteme da ne uvode elektronsku prodaju jeste taj da postoje brojni problemi naplate reko Interneta, uključujući i strah od prevare i krađe, kako sa strane kupca tako i sa strane prodavca.

 

Ostavite komentar

Uneta email adresa se ne objavljuje. Potrebna polja za unos su markirana sa*

*