Elektronsko poslovanje

Priručnik za laboratorijske vežbe iz predmeta Osnovi elektronskog poslovanja može se kupiti na Web lokaciji:

Online prodavnica knjiga – VISER.

Priručnik za laboratorijske vežbe je obuhvaćen nastavnim programom Osnovi elektronskog poslovanja koji se drži kao obavezan predmet na prvoj godini studija SP Elektronsko poslovanje.

Priručnik je inoviran sledećim vežbama: The Internet of Things; Crowdsourcing u elektronskom poslovanju; Sistemi preporuke u elektronskom poslovanju; E-učenje.

 

 

e-bankarstvoNovi priručnik za laboratorijske vežbe iz predmeta Elektronsko bankarstvo može se kupiti online na sledećoj Web lokaciji:

Online prodavnica knjiga e-bankarstvo.

Priručnik je inoviran novim vežbama iz elektronskog bankarstva i berzanskog poslovanja. Vežbe koje su dodate u odnosu na prethodni priručnik su:

  • Bankarstvo na Internetu – komparativna analiza izabranih banaka;
  • Berzansko poslovanje;
  • CRM u elektronskom bankarstvu;
  • Sistemi plaćanja e-novcem – osnovni protokoli.
 
Promocija diplomaca smera Elektronsko poslovanje

Promocija diplomaca smera Elektronsko poslovanje

U subotu, 4. aprila, u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu održana je promocija diplomaca koji su uspešno završili studije u prethodnom periodu.

Na smeru Elektronsko poslovanje ukupno je uručeno 64 diploma. Diplomci su informisani da je Škola pripremila program master studija, koji će uskoro uputiti državnoj Komisiji za akreditaciju.

Preuzmite fotografije sa ovog događaja:

>> Promocija diplomaca Studijskog programa Elektronsko poslovanje

 

Elektronsko bankarstvoPriručnik za laboratorijske vežbe iz predmeta Elektronsko bankarstvo može se kupiti na Web lokaciji:

Online prodavnica knjiga – Elektronsko bankarstvo, priručnik za laboratorijske vežbe.

Priručnik čini funkcionalnu i strukturalnu celinu koji obuhvata sve nastavne sadržaje predviđene akreditovanim nastavnim planom i programom Elektronsko poslovanje Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu.

Savlađujući vežbe iz ovog Priručnika, stiču se operativna znanja i veštine iz Elektronskog bankarstva, koja se mogu neposredno primeniti u praksi.

 

 

Sedma Međunarodna naučna konferencija Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja – SED 2014 održana je u Užicu, 3. i 4. oktobra 2014. godine, u organizaciji Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija iz Užica.

Na konferenciji je izložen rad:

Komparativna analiza primene Internet servisa u 2012. u odnosu na 2011. godinu

U radu je izložena komparativna analiza primene Internet servisa u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu. Fokus istraživanja stavljen je na vremenski segment događaja – upotreba Internet servisa u jednom minutu. Rad se bazira na istraživanjima korišćenja servisa  globalne računarske mreže, sprovedenim od strane  Intela (2012), i Mail Online (2013).

U radu su prikazane varijacije u korišćenju Internet servisa u vremenskom periodu od godinu dana. Sve veće prisustvo multimedije pokazuje trend da će u budućnosti na Internetu dominirati interesovanje za multimedijalne  sadržaje, kao i za striming (kao što su prenosi raznih događaja, kinematorgrafija i sl). Istovremeno, komparativna analiza pokazuje da se interesovanje korisnika Interneta za neke do juče vrlo popularne Internet servise smanjuje, što je i razumljivo, obzirom da živimo u  dinamičnom svetu, gde jedna promena potiskuje drugu i gde ništa nije dato i konačno.

 
aleksandar simovic nada staletic

Nada Staletić na izlaganju rada

Saobraćajni fakultet u Beogradu je organizator ovogodišnjeg XLI Simpozijuma o operacionim istraživanjima – SYM-OP-IS 2014.

SYM-OP-IS je nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, koja počevši od 1974. godine, jednom godišnje okuplja operacione istraživače, kako teoretičare tako i stručnjake iz prakse, sa ciljem da se razmene naučne i stručne informacije, prenesu iskustva i saopšte novi rezultati postignuti u razvoju i primeni metoda operacionih istraživanja.

Program SYM-OP-IS-a se realizuje kroz plenarna predavanja i u okviru tematskih sekcija koje obezbeđuju razmenu ideja i razmatranje relevantnih pitanja kroz dragocene susrete istraživača iz akademske zajednice i prakse, iz zemlje i inostranstva.

Osnovni cilj Simpozijuma je razvoj i primena novih metoda, modela i tehnika Operacionih istraživanja sa željom da se podstaknu članovi naučne zajednice da učestvuju u radu neke od mnogobrojnih sekcija i tematskih oblasti Simpozijuma. Raznorodne sekcije koje SYMOPIS obuhvata omogućavaju istraživanje različitih teorijskih i praktičnih aspekata Operacionih istraživanja.

Na simpozijumu je izložen rad:

Crowdsourcing u e-obrazovanju

U radu je izložen koncept crowdsourcing, nastao sa sve većom poslovnom primenom Interneta. Izloženi su najvažniji poslovni modeli i Internet platforme za implementaciju. Razmatrana je primena crowdsourcing-a u e-obrazovanju i, šire, u klasičnom obrazovanju. Izložen je primer primene koncepta kroz studiju slučaja.

 

 

Univerzitet Singidunum je organizator prve međunarodne konferencije Sinteza 2014.

Cilj konferencije je da se integralno razmotri uticaj Internet tehnologija i visok stepen inovacija na različite oblike poslovanja u finansijskim institucijama, računovodstvu, reviziji, osiguranju, turizmu i hotelijerstvu, upravljanju ljudskim resursima, inženjerstvu, obrazovanju i sportu. Savremeno poslovanje počiva na informacionim tehnologijama, od proizvodnje i usluga, do marketinga. Web servisi, mobilne tehnologije, bežični sistemi i multimedijalni sadržaji uz koncepte bezbednosti na Internetu povećali su obim transakcija uz optimizaciju poslovnih procesa. Informacione i komunikacione tehnologije omogućile su razvoj poslovanja u globalnim razmerama.

Na konferenciji je izložen rad pod nazivom:

Sistemi preporuke u e-trgovini

U radu su opisani sistemi preporuke u elektronskoj trgovini. Prikazana je praktična realizacija sistema za preporučivanje proizvoda u e-trgovini na primeru CMS elektronske prodavnice knjiga Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu. Predstavljen je sveobuhvatan pregled sistema za preporučivanje proizvoda koji predstavlja važno sredstvo e-trgovine a osnovni cilj je podrška donošenju odluka u procesu kupovine.

 

Aleksandar Simović e-trgovinaNovi priručnik za laboratorijske vežbe iz predmeta Elektronska trgovina može se kupiti online na Web adresi:

Online prodavnica knjiga e-trgovina.

Priručnik je inoviran novim vežbama open source softvera Magento. Vežbe koje su dodate u odnosu na prethodni priručnik su:

Magento instalacija i bezbednost; Opšta podešavanja, kreiranje taksi i kategorija, kreiranje atributa, proizvoda, menadžment korisnika; Magento Connect; Kreiranje stranica, statičnih blokova i šablona za newsletter; Teme za Magento prodavnicu.

 

U hotelu Bistrica je održan XIII međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH®-JAHORINA 2014 sa ciljem da okupi eksperte, naučnike, inženjere, istraživače i studente koji se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama i njihovom primenom u sistemima upravljanja, komunikacionim, proizvodnim i elektronskim sistemima, energetici, kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspješniji razvoj sredine u kojoj živimo.

Na simpozijumu su izložena dva rada:

Komparativna analiza Open Source CM sistema primenljivih u e-trgovini

U radu dat je prikaz i upoređene su funkcionalnosti najpoznatijih Open Source CM sistema. Pored funkcionalnosti analizirana je i njihova najčešća primena, i u zavisnosti od namene, data je preporuka za njihovo korišćenje.

Sigurnost Tor mreže u zaštiti identiteta na Internetu

U radu se razmatra problem zaštite identiteta na Internetu. Ukazuje se na mere koje pojedinici treba da preduzmu radi povećanja sopstvene bezbednosti, optimizacijom operativnog sistema na računaru, kao i korišćenjem softverski definisanih privatnih mreža (VPN i web proxy). Fokus je usmeren na analizu sigurnosti Tor privatne mreže u zaštiti identiteta na Internetu.